Aprašymas

Pagrindinis meniu

Iš pagrindinio meniu galima papulti į duomenų tvarkymą, mokesčių apskaičiavimą, statistiką, duomenų peržiūrą grafinėje formoje, kai kurių programos nustatymų keitimą.

Duomenys

„Skolos, pajamos, išlaidos“ – šiais mygtukais galima pasirinkti kas bus matoma – skolos, pajamos ar išlaidos. Skolos buvo pradėtos daryt programos naudotojų pageidavimu, bet man pačiam nebuvo reikalo, tai taip ir liko nebaigta. Viskas kas bus čia įvesta, nepapuls nei į pajamas, nei į išlaidas. Čia esančios sumos nebus skaičiuojamos.

Paspaudus „Mėnesis“, atsiras meniu, kuriame bus visų mėnesių sąrašas. Šis sąrašas sudaromas programos paleidimo metu ir jame bus tik tie mėnesiai, kuriais yra nors vienas įrašas duomenų bazėje. Pvz. jei bus suvesti sausio ir vasario duomenys tai meniu bus tik trys punktai: „Rodyti viską“, „sausis“ ir „vasaris“. Pasirinkus „Rodyti viską“, bus matomi visi duomenys esantys duomenų bazėje. Pasirinkus kurį nors mėnesį, bus rodomi tik to mėnesio duomenys.

Filtras. Čia galima pasirinkti iš sąrašo arba įrašyti bet kokį pavadinimų filtrą. Bus rodomi tik tie įrašai, kurių pradžioje bus šiam šiame lauke įrašyta frazė. Šis filtras suteikia nemažas galimybes norint peržiūrėti tik kai kuriuos įrašus. Todėl rašant pajamų (arba išlaidų) pavadinimus verta gerai pagalvoti. Pvz. Jūs norėsit pažiūrėti kiek kainuoja mašinos išlaikymas. Tokiu atveju, prieš rašant išlaidas, pirmiausia reikėtų nueiti į konfigūraciją ir sukurti naują pavadinimų filtrą (rūšį). Sakykim, sukuriam tokį filtrą: „Auto.“. Tada, rašydami išlaidas, pasirenkam rūšį „Auto.“ ir įvedam duomenis: „Benzinas 50 Lt“, „Remontas 200 Lt“, „Plovimas“ ir pan. Dabar, norint pažiūrėti kiek jums kainavo mašina, reikia filtre pasirinkti iš sąrašo „Auto.“. Duomenų bazėje bus rodomi tik įrašai prasidedantys „Auto.“, o išlaidos rodys tik mašinos išlaikymo sumą. Taip pat paspaudus „Mėnesis“ galima pasirinkti bet kurį mėnesį (arba visus mėnesius) ir pažiūrėti kiek kainavo mašinos išlaikymas pasirinktu laikotarpiu. Lygiai taip pat galima daryti ir su kitais įrašais. Pvz. įrašydami į išlaidas mokesčius sukurkit naują filtrą „Mokesčiai“, ir įvedinėdami pasirinkit rūšį „Mokesčiai“. Norėdami pažiūrėti kiek pinigų išleidot pasirinkit filtrą „Mokesčiai“. Beje, kaip tai padaryta galit pažiūrėti paspaudę „+“ mokesčių lape. Matysit kas įsirašo į duomenų bazę.

„Pajamos, išlaidos, likutis“ – manau čia daug aiškinti nereikia – čia bus matoma pajamų, išlaidų ir likučio sumos. Šios sumos priklausys nuo filtrų reikšmių. T.y. jei bus pasirinktas vienas mėnuo, tai ir rodoma bus tik to mėnesio sumos. Tas pats ir su pavadinimų filtru – bus rodomos tik išfiltruotų įrašų sumos.

Likutis į kitą mėnesį nepersikelia – jis reikalingas tik tam, kad matytumėt kiek pinigų liko mėnesio gale. Statistikoje likučiai bus suskaičiuoti ir galėsit matyti, kiek pinigų sutaupėt (arba nesutaupėt :) )

Jei ant bet kurio įrašo paspausit dešinį pelės klavišą, pasirodys meniu, kuriame bus galima pasirinkti: „Naujas“ – naujo pajamų arba išlaidų įrašo įvedimas, „Redaguoti“ – esančio įrašo redagavimas, „Ištrinti“ – įrašo ištrynimas, „Perkelti į“ – bet kurio įrašo perkėlimas į pajamas, išlaidas, arba pasirinktą grupę. Kai kurie meniu punktai gali būti neaktyvūs – tai priklauso nuo to kas išrinkta: ar skolos, ar pajamos, ar išlaidos ir nuo to ar yra kas nors įrašyta į duomenų bazę, ar nėra…

Paspaudus „+“ arba pasirinkus iš meniu „Naujas“, pasirodys naujo įrašo įvedimo langas.

Reikės pasirinkti rūšį, įrašyti pavadinimą, datą ir sumą. Rūšį galima pasirinkti iš sąrašo, kuris sudaromas konfigūracijoje. Jei reikia sukurti naują rūšį, spauskit „Sukurti naują“ . Sumą galima paskaičiuoti paspaudus kalkuliatoriaus ikoną. Datos lauke visada bus rodoma dabar esanti data (t.y. ta diena, kurią Jūs naudojatės programa). Jei reikia, galima pasirinkti bet kokią kitą datą. Naujas įrašas bus įrašytas paspaudus „Įrašyti“ arba ENTER. Jei kas nors įrašyta neteisingai, arba visai neįrašyta, apačioje pasirodys pranešimas apie klaidą ir pasigirs perspėjantis signalas (jei garsai neuždrausti konfigūracijoje). Po įrašymo į duomenų bazę langas neužsidarys – galima iš karto įvedinėti kitus įrašus. Norėdami uždaryti šį langą paspauskit „Išeiti“.

Įvedant skolas langas bus kitoks – nebus rūšies pasirinkimo, ir naujos grupės sukūrimo mygtuko.

Bet kurį įrašą, pažymėtą sąraše, galima ištrinti paspaudus „-„, arba „Ištrinti“ iš meniu, arba tiesiog DELETE. Jei konfigūracijoje pažymėta „Rodyti trynimo patvirtinimo dialogą“, tai bus papildomai paklausta: „Tikrai norite ištrinti?“.

Paspaudus trečią mygtuką (AA), arba „Reaguoti“ iš meniu, galima redaguoti bet kurį įrašą. Redagavimo langas toks pat kaip ir naujo įrašo langas.

Paspaudę Excel ikoną galėsit duomenis eksportuoti į Excel’į. Prieš tai Jums reikės pasirinkti ką norite perkelti į Excel’į. Eksportuota bus tai, ką šiuo metu matote duomenų lange. Po eksportavimo atsidarys Excel’is ir Jūs galėsit su duomenimis daryti ką norit: įsirašyti failą excel formatu, arba atspausdinti. Dar reikia paminėti, kad eksportavimas veiks tik tuo atveju, jei pas jus sistemoje yra instaliuotas Excel’is.

Mokesčiai

Įvedę skaitiklių parodymus ir tarifus Jūs galit apskaičiuoti kiek sunaudojot elektros, dujų, vandens. Jei skaitiklių duomenys bus neteisingi (nuo didesnis už iki), suma bus lygi 0. Taip pat čia galite įvesti ir mokesčių sumas už paprastą telefoną, mob. telefoną, internetą, kabelinę televiziją, vandens pašildymą, šildymą, komunalinius mokesčius. Jei Jums reikia mokesčius įtraukti ne dabartine data o kokia nors kita, galit pasirinkti norimą. Paspaudę „+“ Jūs visus mokesčius įrašysit į išlaidas. Jei kurios nors sumos nebus, į išlaidas ji nebus įtraukta. Jei išeisit iš programos neįtraukę mokesčių į išlaidas, nieko baisaus – viskas kas buvo įvesta bus išsaugota.

Statistika

Statistikoje bus matomos kiekvieno mėnesio pajamos, išlaidos, likutis ir santaupos. Sumos rodomos suapvalintos. Tai atrodys maždaug taip:

Be to, jei bus suvesta ne mažiau kaip 2 mėnesių duomenys, pamatysit dar vieną eilutę: „Vid. mėn.“. Tai bus pajamų, išlaidų ir likučio vidutinės reikšmės. T.y. galėsit matyti, kokios buvo Jūsų pajamos, išlaidos ir likutis vidutiniškai per mėnesį. Jei bus uždėta varnelė ant „+ paskutinis mėnesis“, tai bus priskaičiuotas ir paskutinis mėnesis. Tačiau šiuo atveju vidutinės reikšmės gali būti netikslios, nes paskutinio mėnesio duomenys dažniausiai būna įvesti ne visi.

Viską, kas matoma statistikoje, galima eksportuoti į Excel. Apačioje yra mygtukas.

Grafikas

Čia galima pažiūrėti pasirinkto mėnesio pajamų arba išlaidų sumas suskirstytas grupėmis. Tereikia tik pasirinkti ką norėsit matyti: pajamas ar išlaidas, ir norimą mėnesį (arba visus mėnesius). Pamatysit maždaug tokį grafiką:

Jei matot tik užrašą „Nėra duomenų…“ reiškia nėra įvesta nė vienos pajamų arba išlaidų grupės, arba grupės yra bet nėra jokių duomenų tose grupėse.

Ką reiškia „Animacija“ ir „Fonas“ manau aiškinti nereikia… Pabandykit ir viskas bus aišku.

Konfigūracija

Jei bus įjungtas „Rodyti ištrynimo patvirtinimo dialogą“, tai trinant įrašą pasirodys papildomas klausimas „Ar tikrai norite ištrinti?“. Jei manot, kad Jums šis klausimas nereikalingas – galit išjungti.

Jei bus uždėta varnelė ant „Įjungti garsus“, tai įrašant į duomenų bazę, persijungiant į kitą programos funkciją, spaudant mygtukus arba padarius kokią nors klaidą, pasigirs atitinkamas garsas.

„Sortiruoti skolas pagal mėnesius“ – jei varnelė bus uždėta, tai galėsit pasirinkti kurio mėnesio skolas norit matyti. Jei ne – matysit visada visų mėnesiu skolas.

„Meniu padėtis“ – leidžia pasirinkti, kur bus pagrindinis meniu.

Jei norit, kad po Jūsų finansus nesiknaisiotų niekas išskyrus Jus, galit uždrausti programos paleidimą slaptažodžiu.

Tam reikia, kad būtų pažymėta „Slaptažodis paleidimo metu“ ir į abu laukus įrašyti vienodi slaptažodžiai. Jei slaptažodžiai bus nevienodi arba jų visai nebus pasigirs įspėjantis signalas (jei garsai neuždrausti). Jei varnelė nuo „Slaptažodis paleidimo metu“ bus nuimta, paleidus programą slaptažodžio įvesti nereikės. Tik nepamirškit slaptažodžio! Reikia pripažinti, kad čia padariau nelabai vykusiai, ir jei užmiršit, nebus jokių galimybių jį nuimti!

Jūs galit nustatyti kokiomis spalvomis bus rodomos įrašų grupės duomenų bazėje. Viskas kas bus įrašyta į grupių sąrašus atsiras filtrų sąrašuose (duomenų bazė), rūšių sąrašuose (naujas arba redaguojamas įrašas) ir „Perkelti į“ meniu.

Kiekviena pajamų ir išlaidų grupė gali būti išskirta skirtingomis spalvomis. Paprasčiausia tai paaiškinti pavyzdžiu. Sakykim filtrų konfigūracijoje bus tik du įrašai: M. (maisto produktai) ir Auto. (mašinos išlaikymas). (Žr. į konfigūracijos langą aukščiau). Šiuo atveju įrašai išlaidose (čia įrašytos kainos neturi nieko bendro su realiomis :) ) atrodys taip:

Manau, principas aiškus. Žinoma, jūs galit pasirinkti ir kitokias spalvas. Rekomenduoju rinktis neryškias spalvas, nes kitaip nebus įmanoma įžiūrėti pačių įrašų. Bet kada galima išjungti įrašų išskyrimą spalvomis nuėmus varnelę nuo „Rodyti spalvas“.

Mygtukai kairėje leidžia sukurti naujus, redaguoti, arba ištrinti filtrus (grupes). Taip pat tiesiog su pele galima kaitalioti grupių vietą sąrašuose ir perkelti iš vieno sąrašo į kitą (drag-and-drop).

Visi konfigūracijos nustatymai išsaugomi išėjus iš programos.

Jūs galit pakeisti visus programoje naudojamus garsus. Jei pažiūrėsit į programos katalogą, pamatysit, kad ten yra 4 wav failai. Tai ir yra programos garsai. Jei norit galit juos pakeisti į savo failus.